Cytat dnia:
"Wolnymi czyni nas rozpoznanie, że umysł nie ma początku ani końca i jest niezależny od jakichkolwiek ograniczeń."
Lama Ole Nydahl


"Szczodrość czyni nas partnerami w rozwoju,
sprawia że stajemy się częścią wydarzeń,
że nasze życia rzeczywiście nabierają prawdziwego znaczenia."
Lama Ole Nydhal


NUMER KONTA BANKOWEGO
Bank Pekao 14 1240 4357 1111 0010 9492 6531

Z dopiskiem: Darowizna na cele kultu religijnego