Cytat dnia:
"Nauka Buddy jest jak diament, niezmienny w swej naturze, jednak błyszczący barwami tła, na którym leży. "
Lama Ole Nydahl


"Szczodrość czyni nas partnerami w rozwoju,
sprawia że stajemy się częścią wydarzeń,
że nasze życia rzeczywiście nabierają prawdziwego znaczenia."
Lama Ole Nydhal


NUMER KONTA BANKOWEGO
Bank Pekao 14 1240 4357 1111 0010 9492 6531

Z dopiskiem: Darowizna na cele kultu religijnego